FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Wat is een arbeidscontract 

Wat is een arbeidscontract 

Arbeidscontracten zijn de poort tot werk voor bepaalde of onbepaalde tijd. Werkgever en werknemer maken een werkovereenkomst rechtsgeldig door gezamenlijk een arbeidscontract te tekenen. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent in dienst van de werkgever. De werkgever kan je opdrachten geven over het werk.
 • Je ontvangt loon voor het uitgevoerde werk. Over het algemeen zal het loon bestaan uit geld. Loon mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Loon in natura kan zijn: het verzorgen of betalen van maaltijden door de werkgever of ‘kost en inwoning’. Ook opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
 • Je voert het werk persoonlijk uit. Je kunt je voor de uitvoering van het werk niet laten vervangen door een ander.

Er kan verwarring ontstaan over wat je precies hebt afgesproken met je werkgever als de arbeidsrelatie niet duidelijk is vastgelegd. Zo kan onenigheid ontstaan over de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en zo ja over hoeveel uur per week. Je hebt een arbeidsovereenkomst zodra je drie maanden lang elke week, of minimaal twintig uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat je werkgever je het minimumloon moet betalen en je niet zomaar mag ontslaan. Is je werkgever het hier niet mee eens, dan moet híj bewijzen dat je geen arbeidsovereenkomst of arbeidscontract hebt.


Tijdelijk of vast contract

Je kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben. Een contract voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract. Een contract voor onbepaalde tijd is een vast contract of vast dienstverband zonder einddatum. In je contract moet je naam en die van je werkgever staan. En er moeten in ieder geval afspraken in staan over:

 • wanneer je contract ingaat (datum)
 • hoe lang je contract geldig is (datum)
 • wat je werk precies inhoudt (functienaam, soms globale functieomschrijving)
 • standplaats
 • welke cao geldt
 • wat je brutoloon is
 • hoeveel werkuren je per week/dag moet werken (werktijden) 
 • of je een proeftijd hebt en hoe lang de proeftijd is 
 • wat voor soort baan het is (ben je een ‘gewone’ werknemer, oproepkracht, stagiair etc.)

Ook zaken als overwerk, vakantiedagen, vakantiegeld, snipperdagen en pensioen kunnen worden genoemd. En of je bepaalde dingen die je op je werk hoort en leest geheim moet houden (geheimhoudingsplicht), of dat je na afloop van het contract meteen voor een concurrent mag gaan werken (concurrentiebeding). In elke individuele arbeidsovereenkomst hoort te staan of een cao van toepassing is.

 

Meer informatie

Voorbeeldcontract onbepaalde tijd op www.piga.amsterdam.nl/contents/79172/model-arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd.doc

--

Publicatiedatum: 28-09-2009Login

Wachtwoord vergeten? Registreren Nieuw!

Lidmaatschap
Nu direct lid worden