FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Kinderopvang 

Kinderopvang 

De Wet kinderopvang, die sinds 1 januari 2007 van kracht is, gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. Als u werk wilt combineren met de zorg voor uw kinderen, kunt u er voor kiezen gebruik te maken van kinderopvang.


Overheidsbijdrage

De overheid draagt bij in de kosten van formele kinderopvang. U ontvangt naast een toeslag die afhangt van uw inkomen een vaste toeslag. De vaste toeslag is onafhankelijk van hoeveel u verdient en bedraagt een derde deel van de kosten van kinderopvang. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt beide toeslagen als één bedrag aan ouders uit.


Alleen formele kinderopvang

De Wet kinderopvang geldt alleen voor geregistreerde kinderopvang:

  • dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar
  • buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
  • opvang in ouderparticipatiecrèches
  • gastouderopvang via een gastouderbureau door gastouders

Kinderopvang door buren, familie of vrienden valt hier niet onder. Ook peuterspeelzalen en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen niet onder de Wet kinderopvang.  Daarnaast is er de ‘informele’ opvang die u zelf kunt regelen bij familie of kennissen.


Werkgeversbijdrage

In 2005 en 2006 hebben FNV bonden gezamenlijk gelobbyd richting politiek voor meer geld en een basisvoorziening kinderopvang. Dit samen met de bewijsvoering dat onvoldoende werkgevers bijdroegen aan kinderopvang, heeft het kabinet ertoe gedwongen om de werkgeversbijdrage verplicht te stellen.

In de Wet Kinderopvang was namelijk vastgelegd dat in 2008 voor 90 procent van alle werknemers kinderopvang geregeld moest zijn. In juni 2006 bleek al dat dit streven niet zou worden gehaald. Ruim een derde van de ouders had onvoldoende of geen bijdrage voor kinderopvang van de werkgever.

De nieuwe Wet Kinderopvang kent nu een verplichte werkgeversbijdrage. Deze wordt geïnd via een opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie (0,28 procent). De overheidsbijdrage is nog altijd inkomensafhankelijk, maar voor veel ouders wel verhoogt. Ouders zijn onder de nieuwe wet niet meer afhankelijk van een cao-regeling. Er is dus altijd een werkgeversbijdrage voor kinderopvang tot twaalf jaar.

De werkgeversbijdrage en de overheidsbijdrage wordt uitbetaald door de belastingdienst in de vorm van een Kinderopvangtoeslag. De belastingdienst betaalt op voorschot maandelijks uit (tot een gemaximeerd uurtarief). Aan het eind van het jaar wordt gekeken of de opgegeven uren en kosten kinderopvang daadwerkelijk zijn afgenomen en vindt een eventuele verrekening plaats.

Ouders die in 2006 al een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten van de overheid ontvingen, hebben voor 2007 automatisch bericht gehad over de hoogte van het voorschot in 2007. Zoniet, of er is in 2007 gestart met de gebruikmaking van kinderopvang, dan is de Kinderopvangtoeslag aan te vragen via www.toeslagen.nl of 0800 - 0543.


Tussenschoolse opvang

Met de nieuwe wet is de financiering van tussenschoolse opvang nog altijd niet geregeld. Hier zal de FNV de komende tijd politiek de aandacht voor vragen. Inmiddels heeft de FNV een Meldpunt Tussenschoolse Opvang geopend om de klachten, onder andere over hoge kosten en slechte kwaliteit, te inventariseren. U kunt mailen naar kinderopvang@vc.fnv.nl

--

 

--

Publicatiedatum: 04-02-2008Login

Wachtwoord vergeten? Registreren Nieuw!

Lidmaatschap
Nu direct lid worden