FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Sparen voor langdurig verlof 

Sparen voor langdurig verlof 

De wettelijke regeling Levensloop is sinds 1 januari 2006 van kracht. De Wet arbeid en zorg biedt alle werknemers die in Nederland werken het recht om deel te nemen aan deze Levensloopregeling. Het doel van de levensloopregeling is om mensen keuzes te bieden tussen werk, vrije tijd, scholing en zorg.

Ook kan het de overgang tussen verschillende posities op de arbeidsmarkt, zoals die van zelfstandig ondernemerschap (zzp) en loondienst, vergemakkelijken. Maar om keuzes te kunnen maken, is het van essentieel belang dat werknemers zeggenschap krijgen over het opnemen van verlof. Althans, voor zover dit niet bij wet of cao geregeld is.

Om de levensloopregeling toegankelijk te maken voor lager betaalden en voor mensen die nog niet de kans hebben gekregen om tijd en geld te sparen, vindt de FNV een substantiële, collectieve werkgeversbijdrage noodzakelijk. Nederland loopt nog steeds hopeloos achter als het gaat om regelingen die de combinatie van arbeid, zorg en scholing mogelijk maken.


De praktijk

De Levensloopregeling werkt zo dat werknemers jaarlijks kunnen sparen uit hun brutoloon om daarmee later onbetaald verlof te financieren. Loonheffing wordt uitgesteld tot het moment waarop de werknemer het spaartegoed opneemt.

Werknemers kunnen in één kalenderjaar maximaal 12 procent sparen uit hun brutoloon. Voor een verlofperiode mag een werknemer maximaal 210 procent van het bruto jaarsalaris sparen.

Werknemers die op 31 december 2005 tussen de 51 en 56 jaar zijn, mogen meer dan 12 procent per jaar sparen. Wanneer het spaarsaldo is gebruikt, kan het weer worden aangevuld.

Wie een spaarsaldo opneemt, heeft recht op een Levensloopverlofkorting (bedrag dat afgetrokken wordt) van maximaal 183 voor ieder jaar waarin is gespaard.

Wie ouderschapsverlof opneemt en meedoet aan de Levensloopregeling heeft ook recht op een Ouderschapsverlofkorting van de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Het levensloopsaldo kan aan het pensioentegoed worden toegevoegd.

Werkgevers kunnen meebetalen aan het spaartegoed. Daarbij gelden twee voorwaarden. Ook werknemers die niet meedoen aan de regeling moeten die werkgeversbijdrage krijgen. De werkgever mag niet bepalen in welke fase van het werkzame leven het tegoed moet worden opgenomen, bijvoorbeeld pal voor het pensioen.

--

--

Publicatiedatum: 04-02-2008Login

Wachtwoord vergeten? Registreren Nieuw!

Lidmaatschap
Nu direct lid worden