FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof 

Volgens de Wet arbeid en zorg heeft iedere werknemer het recht op ouderschapsverlof. U heeft recht op onbetaald verlof voor de verzorging van kinderen tot acht jaar. Het verlofrecht geldt voor beide ouders of verzorgers. De belangrijkste regels zijn:

  • Iedere werknemer die tenminste één jaar in dienst is bij zijn huidige werkgever heeft per kind recht op ouderschapsverlof.
  • Werknemers met een twee- of meerling hebben voor elk kind afzonderlijk recht op ouderschapsverlof.
  • In het buitenland werkzame werknemers hebben ook recht op ouderschapsverlof. Tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.
  • De omvang van het verlof is maximaal 26 keer de arbeidsduur per week.
  • De standaardregel is dat het verlof in deeltijd (de helft van de arbeidsduur) wordt opgenomen en een jaar duurt.
  • Als het verlof in deeltijd wordt opgenomen doet de werknemer een voorstel voor de spreiding van de te werken uren over de week.
  • De werknemer kan de verdeling van de verlofuren in overleg met de werkgever aanpassen. Hij kan fulltime verlof opnemen of het deeltijdverlof over een langere periode uitsmeren. Het verlof mag ook op verzoek van de werknemer worden opgeknipt in drie delen van tenminste een maand. De werkgever mag zo’n verzoek slechts om gewichtige redenen weigeren. De standaardinvulling mag nooit geweigerd worden. Wel mag de werkgever wegens gewichtige redenen de spreiding van de te werken uren over de week wijzigen in overleg met de werknemer.

--

Publicatiedatum: 04-02-2008Login

Wachtwoord vergeten? Registreren Nieuw!

Lidmaatschap
Nu direct lid worden