FNV Bouw maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

 Handboek functie-indeling 

Handboek functie-indeling 

Handboek functie-indeling woondiensten aan vernieuwing toe
Het Handboek Woondiensten met het functiewaarderingssysteem lijkt niet meer te voldoen aan de eisen. Binnenkort gaat Aedes een enquête houden om na te gaan wat er precies aangepast moet worden. Ook de input van ondernemingsraden wordt gevraagd.

Achtergrond
Het Handboek Woondiensten dateert uit 2003/2004. Inmiddels zijn alle werknemers ingedeeld, is er enkele jaren mee gewerkt en zijn er genoeg ervaringen opgedaan. De afgelopen jaren kwamen er veel vragen en geschillen binnen bij de afdelingen P&O, ondernemingsraden, Aedes en de vakbonden. De Commissie Geschil en Onderhoud Handboek (GOH) heeft verschillende geschillen behandeld. In deze commissie zijn Aedes en de vakbonden vertegenwoordigd. Uit deze zaken én ontwikkelingen in de praktijk, ontstond de indruk dat onderdelen van het Handboek verbeterd kunnen worden.
Om te onderzoeken wát er precies aangepast moet worden, heeft GOH het adviesbureau De Leeuw Consult opdracht gegeven te onderzoeken op welke punten het Handboek geactualiseerd moet worden. Dit adviesbureau is systeemhouder van CATS, het systeem dat ten grondslag ligt aan het Handboek.

Enquête
Actualisering van het Handboek gebeurt in fases. Er wordt eerst een enquête gehouden onder corporaties en ondernemingsraden om ervaringen met de invoering van het Handboek in kaart te brengen. Vervolgens wordt op een rij gezet welke onderdelen aangepast moeten worden. Dat gebeurt in het najaar van 2010. Daarna worden de wijzigingen uitgewerkt. De enquête is een kans voor ondernemingsraadsleden en werknemers om hun inbreng te hebben.

Rol van ondernemingsraden
Onderhoud van het Handboek kan niet zonder medewerking van de corporaties, maar ook niet zonder die van ondernemingsraadsleden. Immers, ondernemingsraden zijn bij de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem betrokken geweest. Ook kregen ondernemingsraden de mogelijkheid leden van de interne geschillencommissie voor te dragen. FNV Woondiensten is dan ook benieuwd naar de ervaringen van werknemers en ondernemingsraden bij invoering en werking van het Handboek.

Wat kan er beter?
Om een voorbeeld te geven: het onderscheid tussen de verschillende functieniveaus is niet altijd even duidelijk. Ook komt het voor dat het werk in praktijk meer omvat (of anders is) dan in een functiebeschrijving staat. Het kan ook zijn dat opleidingen en verschuivingen binnen functies niet beschreven staan in het Handboek. In sommige gevallen is er behoefte aan nieuwe functiebeschrijvingen.
Al met al zal de aanpassing van het Handboek een hele klus zijn, maar we gaan ermee aan de slag.
Maar let op: actualisering van het Handboek betekent niet dat alle functies opnieuw herschreven en herwaardeerd worden.

Oproep
Voor FNV Woondiensten is het van groot belang, dat ondernemingsraden zich uitspreken over hun ervaringen met de invoering van het Handboek. Daarom vragen wij u om de enquête in te vullen en te retourneren. Het kan zijn dat de huidige ondernemingsraadsleden niets met (de invoering van) het Handboek te maken hebben gehad. Vraag dan de mening van oud-ondernemingsraadsleden. FNV Woondiensten rekent op uw medewerking en houdt u op de hoogte.
Voor vragen, e-mail naar: woondiensten@fnvbouw.nl.

 

Publicatiedatum: 23-09-2010Login

Wachtwoord vergeten? Registreren Nieuw!

Lidmaatschap
Nu direct lid worden